email kontakt web tim adresar novosti slike grada grad breza
DOBRO DOSLI NA BREZA ONLINE
Veoma nam je drago da smo u mogucnosti da vam predstavimo nas prelijepi grad.
 
 
PRIVREDA

Razvojni Program Opcine Breza
IZVJESTAJ sa 2. ( druge ) redovne Skupstine Turisticke zajednice Opcine Breza


BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
Opcinski nacelnik
Sluzba za privredu, obnovu i razvoj

Razvojni Program Opcine Breza

Breza, mart 2002. godine
Sluzba za privredu,obnovu i razvoj

S A D R Z A J

U V O D

1. ANALIZA POTENCIJALA ZA RAZVOJ

1.1. Geografski polozaj, klimatski i ekoloski uslovi
1.2. Infrastruktura
1.3. Dostignuti stepen privrednog razvoja
1.4. Stanovnistvo kao faktor razvoja

2. OPCI ZAKLJUCCI O POSTOJECIM POTENCIJALIMA

3. PRIJEDLOG PROGRAMA RAZVOJA

3.1. Polaziste i ciljevi razvoja
3.2 Subjektivna komponenta razvoja
3.3. Prirodne komponene razvoja
3.4. Povoljan geografski polozaj
3.5. Znanje i tehnicki progres
3.6. Infrastruktura i povezanost sela i grada

4. RAZVOJNA ORJENTACIJA

U V O D

U pristupu izrade ovog Programa razvoja, postavljen je cilj da se utvrde pravci i organizacija uskladjenog djelovanja svih relevantnih struktura, opcine, kantona pa i federacije, u funkciji privrednog i ukupnog razvoja Opcine Breza.

Da bi se postiglo navedeno, poslo se od analize prirodnih i stecenih resursa sa ciljem da se tacno utvrdi upotrebljivost tih potencijala u sadasnjem momentu kao potencijalne materijalne osnove na kojoj ce se programirati ukupan razvoj Opcine.

Na osnovu definisanih ciljeva i strateskih opredjeljenja moguce je programirati razvoj privrede, privatne inicijative, infrastrukture, posebno vodeci racuna o uravnotezenom razvoju.

Ukupan razvoj ce se najvecim dijelom bazirati na privatnoj inicijativi, ali ce u tome veliku ulogu imati drzavna uprava i njeni organi. To se u prvom redu odnosi na pripremanje i davanje koncesija, donosenje stimulativnih mjera za razvoj manje profitabilnih djelatnosti i sl.
Osim toga, neophodan je zadatak opcinskih organa da preko javnih preduzeca obezbijede efikasno funkcionisanje objekata komunalne privrede.

Opcina Breza ima viziju razvoja , na osnovu cega ce se postaviti zahtjevi za pomoc i saradnju pred organe Federacije, Kantona, lokalne privredne subjekte i stanovnistvo i praviti operativne planove za realizaciju po utvrdjenim segmentima.

U ovom momentu rijetko koja opcina u Federaciji ima kompletnu viziju razvoja, a ko prije zna sta hoce, taj ce to prije i uraditi i steci prednost u startu.

1. ANALIZA POTENCIJALA ZA RAZVOJ

1.1. Geografski polozaj, klimatski i ekoloski uslovi

Opcina Breza se nalazi u sredisnjem dijelu Bosne i Hercegovine, prostire se na 83 km2, sto cini 0,16% teritorije Bosne i Hercegovine i najmanja je po povrsini u BiH izvan sarajevskih opcina.
Po popisu iz 1991. godine, prostor opcine Breza naseljavalo je 17 266 stanovnistva ili 0,4% stanovnistva Bosne i Hercegovine. Prema najnovijim podacima na teritoriji opcine Breza zivi 13 916 stanovnika.
Opcina Breza ima povoljan geoprometni polozaj. Sa centralnom drzavnom saobracajnicom M-17 vezana je iz Podlugova regionalnim putem Podlugovi-Breza-Vares-Krizevici i regionalnim putem Visoko-Prhinje-Breza, a sa glavnim zeljeznickim pravcem, vezana je jednokolosjecnom zeljeznickom prugom Podlugovi-Vares.
Visinski interval obuhvata od 450-1100 metara nadmorske visine. Prostor opcine Breza nalazi se pod uticajem predplaninske klime. Ova klima obuhvata predjele izmedju planina, tj. kotline i doline kojima oticu vode pritoka glavnih bosnsko-hercegovackih rijeka, kao i brezuljkasta podrucja, cija se klima prilicno razlikuje od umjereno-kontinentalne klime na sjeveru i od planinske klime na vecim visinama.
Zivotna sredina na prostoru Opcine, do sada je bila ugrozena:
a) djelovanjem Rudnika,
b) nedogradjenom kanalizacionom mrezom u gradu i ostalim naseljima,
c) nerijesenim odlagalistem gradskog otpada,
d) upotreba uglja i drveta kao energenta.

a) Rudnik ugrozava zivotnu sredinu nekultiviranim odlagalistima jalovine u neposrednoj blizini grada i na obroncima okolnih brda. Podzemni kopovi Rudnika cesto izazivaju znatna slijeganja terena, presijecaju podzemne vodotoke i cine nehoticnu drenazu i obezvodnjavanje poljoprivrednog zemljista.Rudnik je do sada bio jedini nosilac privrednog zivota Opcine i nije ga se moglo ogranicavati u razvoju, ali mora se naci nacina da se stvore uvjeti da se zivotni prostor sacuva i oplemeni.
b) i c) Nedogradjena kanalizaciona mreza u gradu i ostalim naseljima i nerijeseno odlagaliste gradskog otpada su najtezi ekoloski problemi, jer je time latentno ugrozena covjekova okolina.
d) Upotreba uglja i drveta kao energenta, do sada je zagadjivala vazduh u zimskim mjesecima kada su magle, ali izgradnjom kotlovnice i toplovoda za grad Brezu, a nadajmo se i uvodjenjem plina kao glavnog energenta, ovaj problem ce biti rijesen.

1. 2. Infrastruktura

1.2.1. Saobracaj

Opcina Breza ima povoljan geoprometni polozaj. Smjestena je u centralnom dijelu BiH, povezana regionalnim putem Podlugovi-Breza-Vares-Krizevici i zeljeznickom prugom Podlugovi-Vares. Regionalni put se nastavlja u pravcu Varesa centralnom glavnom saobracajnicom kroz Brezu. Taj tranzitni saobracaj u gradu Brezi cini veliku smetnju, a u buducnosti ce to biti akutan problem.
Gustina naseljenosti i potrebe Rudnika ucinili su da je lokalna putna mreza po razvijenosti daleko iznad prosjeka BiH, dovoljna je konstatacija da je zanemarljiv broj domacinstava udaljen od saobracajnice vise od 500 metara. Medjutim, kod lokalnih saobracajnica postoje dva problema, prvo sto su one u mnogo slucajeva ostecene i nekvalitetne, a drugo sto na njima nisu izgradjena adekvatna stajalista za autobuse.
Drugi problem saobracaja u stajanju je sto u opcinskom centru nema autobuske stanice. Sada za to improvizirano sluzi parkiraliste Hotela "Breza". Pogodna lokacija za autobusku stanicu, rezervisana je kod preduzeca "Strojni".

1.2.2. PTT, radio i televizija

U Brezi postoji telefonska centrala cvornog tipa, kapaciteta 3000 lokalnih prikljucaka. Na nju je spojena krajnja telefonska centrala u Zupci , kapaciteta 1000 prikljucka, te krajnje centrale na Vijesolicima i Slivnu. Cvorna centrala povezana je sa glavnom telefonskom centralom Zenica, 300 kanalnim relejnim sistemom. Kapacitet centrale i gustoca telefonskih prikljucaka trenutno nezadovoljava potrebe. Prosirenje centrale je u toku , s tim da je telefonska mreza uradjena u svim mjesnim zajednicama Opcine.
U Brezi egzistira radio stanica dovoljnog kapaciteta ( jacine predajnika) da pokriva ne samo prostor Opcine nego i daleko sire. U toku su aktivnosti na izgradnji kablovske televizije.

1.2.3. Energija

Snadbijevanje elektricnom energijom na sadasnjem nivou je zadovoljavajuce, i ne predstavlja prepreku niti ogranicava daljnji ukupan razvoj Opcine.

1.3. Dostignuti stepen privrednog razvoja

Okosnicu razvoja privrede Opcine Breza prije rata cinila su sljedeca preduzeca:
- iz oblasti rudarstva DOO RMU "Breza"
- iz oblasti gradjevinarstva GD" Sretno"
- iz oblasti metaloprivrede DD " Strojni "
- iz oblasti zanatstva DD " Elektroterma "
- iz oblasti tekstilne industrije DOO "Bretex"
- iz oblasti trgovine DOO " Udarnik " i DOO " Velepromet "
- iz oblasti ugostiteljstva TUP " Breza "

Opcina je spadala u red srednje razvijenih opcina sa ukupnim brojem zaposlenih u drustvenom sektoru 3650 radnika, od cega u vanprivredi 400 radnika. Dominantno mjesto u privrednom razvoju opcine imalo je rudarstvo koje je ucestvovalo u drustvenom bruto proizvodu sa 58%.

Neposredno poslije rata, privreda Opcine dijelila je sudbinu ukupne privrede na nivou drzave, koju je karakterisalo:
- nelojalna konkurencija,
- nerazvijeno trziste,
- opsta nelikvidnost,
- nizak stepen potrosnje,
- nerazvijen poreski sistem

Trenutno stanje u privredi Opcine izgleda ovako:

RMU "BREZA" DOO Breza je preduzece koje se bavi proizvodnjom i preradom uglja, kao osnovnom djelatnosti, kao i drugim sporednim djelatnostima za koje je registrovano.Prije rata Rudnik je zaposljavao 2123 radnika i ostvarivao godisnju proizvodnju od 487.000 t uglja.

U ovom momentu Rudnik zaposljava 1295 radnika. Plasman uglja se vrsi u TE "Catici" i za potrebe siroke potrosnje. Neophodno za RMU "Breza" kao i za sve rudnike u BiH je ubrzati proces privatizacije.

GD " SRETNO" DOO Breza je gradjevinsko preduzece, cija je osnovna djelatnost:
- proizvodnja AB stubova, za koje postoji obezbijedjeno trziste, jer je krajnji korisnik ovog proizvoda Elektroprivreda BiH,
- proizvodnja BAG elemenata (montazno demontazni betonski objekti koji se mogu koristiti za izradu trafo stanica. U ovom momentu je u toku
- realizacija Ugovora za izradu 15 komada trafo stanica, a u toku su aktivnosti oko potpisivanja ugovora za izradu 90 trafo stanica,
- izgradnja poslovno-stambenih objekata po sistemu kljuc u ruke, kao i sve vrste preuredjenja i adaptacije postojecih objekata,
- proizvodnja garaza, poslovnih prostora , kioska,
- proizvodnja betonske galanterije (svi profili betonskih cijevi, AB nogare, ivicnjake i betonske ploce) .
Trenutno zaposljava 71 radnika. Proces privatizacije je u toku.

DD " STROJNI"
Preduzece se bavi metalopreradjivackom djelatnoscu, zaposljava 83 radnika. Neuposlenost kapaciteta ( iskoristenost svega 40%) odnosno nedostatak trzista je glavni problem ovog preduzeca. Proces privatizacije je uspjesno okoncan. Vecinski vlasnici su uposleni radnici sa 86% dionica , a 14% dionica u vlasnistu je Privatizacijskog investicionog fonda BOSFIN.

DD "ELEKTROTERMA"
Preduzece koje je poslovalo u oblasti elektrozanatstva.. Prizvodni program se odnosio na proizvodnju grijaca i snjura , proizvodnju alata, usluga viklovanja elektromotora i sl. Bilo je zaposleno 150 radnika. Preduzece je potpuno devastirano. Proces privatizacije je uspjesno okoncan. Vecinski vlasnik je Privatizacijsko investicioni fond BONUS sa 88% dionica , dok je ostatak dionica od 12% vlasnistvo radnika. Ocekuje se uskoro pokretanje proizvodnje.

DOO " BRETEX"
U fabrici "BRETEX" provedena je privatizacija po Zakonu o privatizaciji drzavnih preduzeca. Osnovna djelatnost je proizvodnja vlacanog prediva. U ovoj godini potpisani su ugovori sa VITEX-om Visoko za proizvodnju 20 tona prediva mjesecno, a u zavrsnoj fazi je potpisivanje ugovora sa ROTEX-om iz Rogatice. Trenutni broj zaposlenih je 82 radnika.

Trgovacka preduzeca DD "UDARNIK" i DD "VELEPROMET" prije rata su bili mali giganti u trgovini i poslovali veoma uspjesno. Zaposljavali su preko 200 radnika. Za vrijeme rata preduzeca su devastirana, imovina preduzeca nije bila pod kontrolom. Poslije rata navedena preduzeca vrlo brzo prestaju sa radom. Status zaposlenih radnika je bio nerijesen. Trenutno je najveci dio preduzeca privatiziran u toku male privatizacije.

Najuspjesnija PRIVATNA PRAVNA LICA na podrucju nase opcine sa nazivima i osnovnim pokazateljima poslovanja data su u narednoj tabeli:

Redni broj Naziv pravnog lica Ukupan prihod Dobit Broj uposlenih
1 " AMME " 1.338.297,00 38.160,00 19
2 " ASA " 2.057.375,00 9.626,00 8
3 " IPM " 201.724,00 28.862,00 6
4 " STRONG " 2.253.337,00 103.988,00 30
5 " EKMASAN " 1.106.344,00 8.308,00 27
6 " TERMOBETON " 1.268.662,00 23.050,00 23

JAVNA PREDUZECA

Redni broj Naziv javnog preduzeca Vrsta djelatnosti Broj uposlenih
1 Javno komunalno preduzece "Breza" komunalna djelatnost 57
2 "Elektrodistribucija" distribucija elektr. energije 25
3 PTT Direkcija, PJ " Breza " usluge post. saobracaja 14
4 " Telecom " usluge telekomunikacija 9
5 JP " Toplane " snadbijevanje i distribucija vodene pare 7
6 JP "Veterinarska stanica" veterinarska djelatnost 3

1.4. Stanovnistvo kao faktor razvoja

Prije rata na ovom prostoru zivjelo je 17.266 stanovnika popis 1991. god.) a trenutno oko 14.000. Opcina Breza, kao uostalom i sve druge opcine u BiH , u ovom trenutku ima vecu ponudu radne snage od potraznje, tako da ona ne predstavlja ogranicenje buduceg razvoja. Od ukupnog broja radno aktivnog stanovnistva ( 9188 ) zaposleno je 3250, dok se na evidenciji za nezaposlene nalazi 1173 lica. Stopa zaposlenosti je 35,26%, a nezaposlenosti 26,52%.

Kada je u pitanju tradicija privredjivanja , najveci dio stanovnistva je sredstva za zivot zaradjivao u Rudniku. Na selima i u prigradskim naseljima, poljoprivreda i proizvodnja hrane uglavnom se svodila na osnovne potrebe domacinstva. Gotovo zanemarljiv broj poljoprivrednih gazdinstava je zivio iskljucivo od poljoprivrede. Sa suzavanjem mogucnosti zaposljavanja u Rudniku, pocela se mijenjati struktura privrede, pa je stanovnistvo pocelo da se bavi i drugim djelatnostima gradjevinarstvo, metaloprerada, elektroindustrija, tekstilna industrija, trgovina, ugostiteljstvo i zanatstvo.

2. OPCI ZAKLJUCCI O POSTOJECIM POTENCIJALIMA

Analiza postojecih potencijala za razvoj pokazala je sljedece:

1. Geografski polozaj, konfiguracija i kvalitet tla, klima i vode daju solidnu prirodnu osnovu za razvoj, ali uz uslov da se vode, tlo i vazduh efikasno zastite,

2. Zateceni nivo izgradjenosti i organizovanosti infrastrukture ne zadovoljava startne uslove koje zahtijeva moderna privreda. To se u prvom redu odnosi na stanje kanalizacione mreze i odlaganja smeca. Svi ostali problemi infrastrukture mogu se rjesavati postepeno,

3. Opca svjetska zakonitost razvoja govori da svako podrucje ciji je razvoj naslonjen na direktnu ekspoataciju mineralnih sirovina, da ta podrucja po pravilu, ostaju nerazvijena i da je njihov razvoj uvijek u zaostajanju u odnosu na druga podrucja. Ako se razvoj tretira kroz sve komponente od kojih zavisi ukupan razvoj, onda se podrucja gdje se ekspoatisu privredne sirovine mogu ostati trajnije ugrozenim.

Izuzev proizvodnje uglja u strukturi privrede veoma je mala zastupljenost ostalih privrednih djelatnosti i grana. Nosioci industrijskog razvoja jos uvijek su mali i u odnosu na druge privredne subjekte ekonomski veoma slabi. Dominantnu ulogu u industrijskom razvoju, jos uvijek ima Rudnik, a sa okoncanjem procesa privatizacije u do sada tzv. drzavnim firmama (Bretex, Strojni, Elektroterme, Sretno) i sa postojecim uspjesnim privatnim firmama ( Strong, Termobeton, Ekmasan, Ame, Asa, ) moze se ocekivati uspjesniji start u ukupnom razvoju Opcine.

4. Stanovnistvo kao faktor razvoja u ovom trenutku ne predstavlja ogranicavajuci faktor, naprotiv. Karakteristika radnog stanovnistva je da se bez vecih teskoca moze ukljuciti u sve vrste privrednih djelatnosti i da to stanovnistvo, izuzev rudarenja, nije izgraadilo neku posebnu industrijsku ili drugu privrednu tradiciju da se ne bi moglo prilagoditi i drugim zahtjevima privredjivanja.

3. PRIJEDLOG PROGRAMA RAZVOJA

3.1. Polaziste i ciljevi razvoja

Osnovno opredjeljenje ukupnog razvoja Opcine je da se prije svega zaustave i otklone postojece negativne tendencije u razvoju, obezbijede osnovne predpostavke i uslovi da se zapocne sa rastom bitnih razvojnih komponenti. Osnovno polaziste za ovakvo opredjeljenje je da se razvoj Opcine u prvom redu zasniva na vlastitim raspolozivim resursima i realnim mogucnostima uz koristenje prednosti sireg okruzenja.

Imajuci u vidu sadasnji stepen razvijenosti, sa svim prisutnim slabostima kao i skromnim materijalnim mogucnostima buduceg razvoja, treba naglasiti da se ne moze ocekivati spektakularan razvoj ali se mogu otkloniti uzroci depresivnog stanja razvoja. Medjutim, resursi kojima raspolaze Opcina i njen geografski polozaj, ukoliko opcinskom politikom dobiju razvojni tretman povoljniji od okruzenja, onda se moze ocekivati dinamicniji razvoj.

Osnovna pretpostavka za ozivljavanje i razvoj privrede Opcine je dosljedno provodjenje procesa privatizacije, kako bi privatni sektor bio glavni pokretac razvoja trzista i trzisne ekonomije.

Posto su eksploatacione zalihe uglja na teritoriji Opcine ogranicene, u narednom periodu bi trebalo posvetiti paznju jasnijem definisanju geoloskih rezervi, sto bi pomoglo u opredjeljenju razvojnih ciljeva Opcine. Perspektive razvoja su i u preferiranju manjih investicionih programa, koji bi uposljavali do 50 radnika. Preferirati investicione programe na principu jeftine radne snage u funkciji zaposljavanja .

Zato je potrebno obezbijediti pravni ambijent i znatno povoljnije izvore finansiranja od dosadasnjih ( uslovi kredita).

U narednom periodu moze se ocekivati intezivan razvoj gradjevinarstva, kroz sljedece uspjesne firme: AME, TERMOBETON,EKMASAN, STRONG.

Razvoj trgovine i ugostiteljstva do sada se razvijalo kao posljedica razvoja industrije, gradjevinarstva, poljoprivrede i drugih djelatnosti, a manje kao nosilac privrednog razvoja.

Na visem nivou razvijenosti i zivotnog standarda, trgovina i ugostiteljstvo ce se pojaviti kao samostalni nosilac privrednog razvoja Opcine.

Realna su ocekivanja da ce POLJOPRIVREDA u narednom periodu zauzeti znacajno mjesto u ukupnom razvoju Opcine. Brojni su razlozi za to, a jedan od najvaznijih je zadrzavanje stanovnistva na selu, jer grad Breza, pa i sire podrucje ne moze da prihvati visak nezaposlene radne snage sa sela.

Na selima Opcine se objektivno ne moze ocekivati intezivna poljoprivredna proizvodnja, ali se mogu unositi razliciti modaliteti na modernizaciji poljoprivredne proizvodnje, kao sto su razne farme, proizvodnja i skupljanje ljekobilja, modernizacija stocarstva, /intezivni tov/ unapredjenje vocarstva i sl. Cinjenica je da su prisutna izvjesna ogranicenja, kao sto je usitnjenost posjeda, velika isparcelisanost, veoma slaba opremljenost mehanizacijom, nedostatak vode, komunikacija, te stoga navedeni uslovi diktiraju da se primarna proizvodnja hrane strateski usmjeri na proizvode koji zahtijevaju intenzivan ljudski rad uz primjenu malih poljoprivrednih strojeva. Prema tome na ovom prostoru u proizvodnji hrane treba razvijati sljedece proizvodne linije: povrtlarstvo sa proizvodnjom cvijeca, zacinskog i ljekobilja, vocarstvo, pcelarstvo, ribogojstvo, proizvodnja i prerada mesa i mlijeka, peradarstvo i ostalu proizvodnju hrane na okucnici

Raspolozivi potencijali za razvoj TURISTICKE PRIVREDE na ovom prostoru su raznovrsni i to:
- termomineralna voda SEDRA
- sportsko rekreativni centar Bazen " A D A "
- kulturno-istorijsko naslijedje (Bazilika iz VI i VII vijeka, spomenici iz srednjeg vijeka, turskog perioda, austro-ugarske )
- solidni uslovi za razvoj lovnog, ribolovnog, izletnickog i seoskog turizma

3.2. Subjektivna komponenta razvoja

Za buduci privredni i ukupni razvoj Opcine osnovnu, a skoro bi se moglo reci nezamjenjivu ulogu treba da odigra kreativna sposobnost stanovnistva. U uslovima kada su ogranicene materijalne mogucnosti za razvoj sve vise ce dolaziti do izrazaja kreacija, sloboda odlucivanja u izboru razvojnih poteza. Bitno je da se svaki covjek stavi u poziciju da shvati da od njega najvise zavisi vlastita egzistencija i utoliko ce znacaj radne snage i uopce stanovnistva za buduci razvoj Opcine time biti veci.

Stanovnistvo Opcine Breza nije steklo posebne navike u privredjivanju da se ne bi moglo brzo preorijentisati na neke nove djelatnosti.

3.3. Prirodne komponente razvoja

U strukturi prirodnih komponenti razvoja dominantnu poziciju imaju rezerve mrkog uglja, cija ce ekspoatacija i dalje ciniti jednu od najznacajnijih privrednih aktivnosti Opcine. Orijentacija buduce eksploatacije uglja mora u prvom planu, da realizira ekonomske interese Opcine i da sa na tim osnovama gradi buduca strategija razvoja rudarstva. To znaci da ekspoatacija uglja ne smije ici na stetu drugih resursa, odnosno valorizacija resursa mora biti kompleksna po principu ukupnih korisnosti i steta, kako eksploatacija jednog ne bi isla na stetu drugih resursa.

Pored rezervi uglja, u trajnoj perspektivi, po znacaju za privredni razvoj dolazi poljoprivreda..Mada su relativno male poljoprivredne povrsine ( svega 1/3 poljoprivrednog u ukupnom zemljistu ukljucujuci i povrsine zahvacene povrsinskom ekspoatacijom) i da se ne radi o najkvalitetnijim zemljistima, mogucnosti za povecanje prihoda boljim, racionalnijim koristenjem zemljista su velike. Intenzivnijim i raznovrsnijim koristenjem zemljista, uvodeci brojne inovacije iz domena savremene poljoprivredne proizvodnje (uredjnje zemljista, uvodjenje raznih mini farmi, promjena nacina obrade zemljista i sl. ) moguce je ostvariti visestruko vece materijalne i ukupne drustvene efekte.

Opcina Breza raspolaze i sa nesto suma (sumske povrsine oko 3000 ha sa drvnom masom oko 270 hiljada m2). Sjeca suma i efekti koji se time postizu nisu u funkciji privrednog razvoja Opcine.Sumsko zemljiste pruza i druge mogucnosti za razvoj, kao sto su skupljanje sumskih plodova i ljekobilja, otvaranje specificnih farmi za specijalne namjene objezbijedjenje i regulacija podzemnih i povrsinskih voda, u funkciji razvoja turizma i za druge namjene. Dakle, sumsko zemljiste objektivno pruza izvjesne mogucnosti za razvoj jednog broja privrednih aktivnosti pored klasicnih ekspoatacija suma. Daljnje degradiranje sumskih povrsina treba sprijeciti sve dok se gazdovanje sumama ne dovede u funkciju razvoja.

3.4. Povoljan geografski polozaj
predstavlja odredjenu komparativnu prednost razvoja u odnosu na brojna druga podrucja u Bosni i Hercegovini. Prednosti koje pruza razvojna osovina Bosne i Hercegovine, Zenica-Sarajevo-Mostar i neposredna blizina Sarajeva i Zenice mogle bi se u buducnosti reflektovati na privredni razvoj Breze, bilo putem kompletiranja privredne strukture sireg podrucja, dislokacija odredjenih kapaciteta na podrucje Breze ili lociranje proizvodnje strateskog znacaja za Kanton, Federaciju i sire. Opcina Breza je spremna da prihvati takve razvojne refleksije ukoliko do njih dodje.

3.5. Znanje i tehnicki progres
ce sve vise biti polaziste u savremenom razvoju. U tom pogledu Opcini predstoje ozbiljni napori na pokretanju odredjenih aktivnosti u ovom domenu. Ranije je to bilo mnogo teze zbog dosadasnje privredne strukture u kojoj je dominirala tradicionalna proizvodnja. Uvodjenje novih privrednih aktivnosti mora se do kraja uvazavati, vrednovati i prihvatati savremeni progres i znanje, kroz uvodjenje savremene opreme, tehnike i tehnologije, kao i preko kvalitetnije i obrazovanije radne snage i njene spremnosti za stalnim pracenjem novih tehnickih unapredjenja i naucnih dostignuca. Orjentacija na sticanje savremenih znanja iz raznih grana djelatnosti treba da omoguci brzi prodor novih ideja i svjetskih dosignuca.

3.6. Infrastruktura i povezanost sela i grada
je bitna predpostavka ne samo za modernizaciju privredne strukture, vec prije svega za obezbjedjenje ravnomjernijeg razvoja Opcine i to kroz usporavanje i zaustavljanje naglasenih migracionih kretanja, selo- grad. Dosadasnji koncept naglasene koncentracije privrede u gradu, koje zadovoljavaju osnovne potrebe i stanovnistva sa sela, vise nece moci opstati. Morace se mnogo vise ulagati u sela i prigradska naselja radi potpunijeg aktiviranja stanovnistva, s tim da za to moraju objektivno postojati minimalni uslovi, kao sto je potrebna infrastruktura.

Opremljenost Opcine sa potrebnom infrastrukturom nije na takvom nivou da se nesmetano moze ostvariti skladna podjela rada na sirem opcinskom podrucju. Najveci je problem u neobezbjedjenosti sireg podrucja Opcine osnovnim sadrzajima komunalne i saobracajne infastrukture. Problem je u neurednom i nedovoljnom snadbijevanju vodom, neadekvatnoj povezanosti sela saobracajnom infrastrukturom, niskom pokrivenoscu kanalizacionim vodovima . Rjesavanjem nabrojanih problema infrastrukture moze se planirati intezivniji razvoj sela i prigradskih naselja a time i ukupan razvoj Opcine.

Dekoncentracija zdravstvenih usluga izvan jednog centra takodje, bi isla u prilog razvojnoj koncepciji u narednom periodu, odnosno stvaranja ujednacenih uslova za zivot i rad stanovnika sela i prigradskih naselja, a posebno sa aspekta ocekivanog ulaganja i razvoja seoskog turizma.

4. RAZVOJNA ORJENTACIJA

S obzirom da je razvoj Opcine opterecen mnogobrojnim teskocama, sto je uostalom karakteristika sistema u cjelini, u narednih nekoliko godina ce se najveci dio energije, subjektivne razvojne komponente, usmjeriti na saniranje ispoljenih tekucih problema, kao sto su:
- pokrice gubitaka,
- naplata potrazivanja i popravljanje finansijske likvidnosti,
- rjesavanje tehnoloskih viskova radnika,
- redovnija isplata placa,
- brojni drugi problemi, koji prate drustva u tranziciji.

Razvoj privrede bi se zasnivao na potpuno novim osnovama. Okosnicu razvoja bi pored Rudnika, cinile trenutno uspjesne firme, ali i brojni drugi manji kapaciteti kojima treba pruziti mogucnost stimulacije i razne vidove olaksica.

Uzimajuci u obzir postojanje relativno povoljnih uslova za razvoj poljoprivrede i turizma, u narednom periodu se ocekuje intenzivniji razvoj ovih djelatnosti, a time i uposljavanje radne snage i kapaciteta koji trenutno nisu u funkciji:
- stvaranjem uslova da svako seosko domacinstvo bude jedna proizvodna jedinica, bilo da se radi o proizvodnji poljoprivrednih proizvoda za trziste ili za koristenje istih u vlastitom domacinstvu kroz razvoj seoskog turizma,
- zbog multiplikativnog efekta turisticke djelatnosti, direktnog i indirektnog uticaja na na razvoj 54 privredne grane.

S obzirom na privredno okruzenje Breze, blizina Sarajeva i Zenice sa raznovrsnom proizvodnjom, pruza velike mogucnosti za uvodjenje brojnih kapaciteta u proizvodnji u cemu treba posebno stimulisati privatnu inicijativu.

Cilj drzavnih organa u privredi je da se proizvede sto vise platezno sposbnih poreskih obveznika i stvori povoljno privredno okruzenje za njihovo poslovanje. Osnovna pretpostavka za uspjesnu realizaciju navedenog je dosljedno provodjenje procesa privatizacije kako bi privatni sektor bio glavni pokretac razvoja trzista i trzisne ekonomije.

Prioriteti u razvoju i unapredjenju infrastrukture kao pretpostavke za intenzivniji ukupan razvoj, koje je neophodno u narednom periodu, uz pomoc Kantona i sire realizirati su sljedece aktivnosti:

- Vodosnadbijevanje Breze sa izvorista "MALA RIJEKA",
- Izmjestanje saobracajnice PODLUGOVI- VARES iz opcinskog centra,
- Izgradnja gasovoda i dovod zemnog gasa iz Ljeseva do Breze,
- Izgradnja autobuske stanice,
- Izgradnja sanitarne deponije,
- Urbanizacija sela i prigradskih naselja

Uloga opcinskih organa uglavnom se svodi na sljedece:

1. Revizija Plana prostornog uredjenja Opcine i Urbanistickog plana opcinskog centra u skladu sa zahtjevima razvoja,
2. Saradnja sa nadleznim kantonalnim ministarstvom oko davanja koncesija za ekspoataciju resursa,
3. Dogradnja komunalne infrastrukture i organizacija komunalnih preduzeca i sluzbi,
4. Organizacija efikasnih inspekcijskih sluzbi.

Iz naprijed navedenog se vidi da su suzene ingerencije opcinskih organa na rjesavanju kljucnih segmenata ukupnog razvoja, te je stoga nuzna cvrsca saradnja i podrska kantonalnih, federalnih organa.


OPCINA BREZA

Opcina Breza prostire se na teritoriji od 83 kmē, nalazi se u sastavu Zenicko-dobojskog kantona i granici sa cetiri opcine: Ilijas, Kaknj, Vares i Visoko. Prema podacima iz 1991.g. prostor opcine Breza naseljavalo je 17266 stanovnika sto cini 0,4% stanovnista BiH, a prema novim statistickim podacima broj stanovnika je 15527.

Geografski polozaj, konfiguracija i kvalitet tla, klima, bogato podrucje s vodom, istorijsko naslijedje, te postojeci ugostiteljski i sportsko-rekreacioni objekti predstavljaju vrijednu perspektivu za razvoj turisticke privrede .

Reljef opcine Breza je brdovito-brezuljkast ciji visinski intervali iznose od 450-1100 m nadmorske visine. Kroz brezansko podrucje protice rijeka Stavnja u cijoj se dolini tri kilometra uzvodno od grada , iz pukotina Sedre, pojavljuje termomineralna voda cija temperatura na izvoristu iznosi oko 20°C. Na jednom dijelu izvorista ove termomineralne vode podignuta je kaptaza iz koje se cjevovodom zahvata odredjena kolicina vode koja se odvodi do bazena "ADA" cija dva objekta imaju standardne olimpijske dimenzije. Sportsko rekreacioni centar "ADA" nudi neogranicene mogucnosti za takmicenje u sportovima na vodi, organizovanje priredbi i manifestacija, te pripremu sportskih ekipa zbog blizine nogometnog stadiona i otvorenih igralista za male sportove.

Izvan opcinskog centra, na nadmorskoj visini od 800 m nalazi se SLIVANJSKA VISORAVAN koja izuzetno pogodno podrucje za razvoj planinskog, lovnog i izletnickog turizma. Ovdje je vec odavno shvaceno da je seoski ambijent idealan za odmor i rekreaciju , pa su mastoviti ljudi dosli na ideju da se na tim prostorima, u mirnim oazama , sto vise obogati turisticka ponuda i da se pristupi razvoju kucne radinosti, sitnom zanatstvu, izradi suvenira, uzgoju pcela, berbi ljekovitog bilja i proizvodnji zdrave hrane. Planinarsko drustvo iz Breze ima dugu tradiciju planinarenja i posjeduje vlastiti, atraktivni planinarski dom "Budozelje", koji pruza izvanredne mogucnosti za odmor i rekreaciju.

Brezansko podrucje je bogato sakralnim objektima i ostalim istorijskim naslijedjem sto predstavlja jednu zanimljivu riznicu ovih znamenitosti.

Najstariji objekat kulturno-istorijskog naslijedja su ostatci BAZILIKE iz VI i VII vijeka , a ovaj spomenik proslosti svrstan je u drugu kategoriju zastite kod Zavoda za zastitu spomenika BiH. Spomenici iz srednjeg vijeka se odnose na stecke , groblja i crkvista. Iz perioda turske uprave poticu dva sakralna objekta: dzamija u Podgori i Smailbegovicima. Dzamija u Podgori je najmanja potkupolna dzamija u BiH , izgradjena pocetkom XVII vijeka.

Siri lokalitet je poznat po nizu manjih muslimanskih grebalja i na udaljenosti od cca. 500 m je stari rimski dvor Via Argentaria sto ukazuje na vaznost lokaliteta. U strogom centru grada nalaze se katolicka i pravoslavna crkva. U periodu austro-ugarske uprave i periodu izmedju dva svjetska rata podizani su privredni i stambeni objekti koji su bitni za urbanu istoriju grada i njihovom obnovom doprinjet ce se estetskom izgledu grada i sticanju imidza turistickog mjesta.

Nakon rata , Podrucje Breze bilo je popriste velikih bitaka za opstanak nase drzave, pa je izgradjen spomen-kompleks na Plani gdje se odrzava sat istorije za ucenike.TURISTICKA ZAJEDNICA
OPCINE BREZA

I Z V J E S T A J
sa 2. ( druge ) redovne Skupstine Turisticke zajednice Opcine Breza

U prelijepom restoranu Motela " BOSNIA ", na atraktivnoj lokaciji, na izlazu iz Breze, odrzana je druga redovna Skupstina Turisticke zajednice Opcine Breza.

Pored delegata i predstavnika Opcine Breza Skupstini su prisustvovali i gosti:

 • predsjednik Turisticke zajednice ZE-DO kantona,
 • direktor Turistickog ureda Turisticke zajednice ZE-DO kantona.

  U okviru predlozenog dnevnog reda izmedju ostalog usvojeni su:

 • Izvjestaj o radu Turisticke zajednice Opcine Breza,
 • Finansijski izvjestaj za 2001. godine,
 • Program rada Turisticke zajednice Opcine Breza za 2002. godinu,
 • Finansijski plan za 2002. godine

  Buduci da su strateski ciljevi Turisticke zajednice:

  1. unapredjenje opcih uvjeta boravka i to osobito podizanje kvaliteta turistickih i drugih komplementarnih usluga, ocuvanje i stvaranje prepoznatljivog i privlacnog turistickog okruzenja i osiguranje turistickog gostoprimstva,

  2. promocija turistickog proizvoda Opcine,

  3. razvijanje svijesti o vaznosti, privrednim i ukupnim drustvenim ucincima turizma, te o potrebi ocuvanja i unapredjenja svih elemenata turistickog proizvoda a posebno zastite okoline.

  u okviru Programa rada Turisticke zajednice za 2002. godini, akcenat je stavljen na sljedece aktivnosti:

 • obezbijediti adekvatan prostor i opremu za pocetak rada Turistickog ureda,
 • raditi na osmisljavanju i definisanju turisticke ponude Opcine Breza,
 • uspostaviti saradnju sa clanicama Zajednice, posebno clanicama koje se bave poslovima turizma, ugostiteljstva i drugim poslovima neposredno i posredno vezanih za razvoj i unapredjenje turizma,
 • uspostaviti saradnju sa sredstvima javnog informisanja u cilju informisanja sire javnosti o aktivnostima Zajednice,
 • inicirati i ucestvovati u izradi prospekta sa najatraktivnijim turistickim resursima
 • vrsiti pripreme i ucestvovati u organizaciji manifestacija na nivou kantona i opcine: ZEPS, MISS ZE-DO KANTONA, BAZENIJADA, MISS BAZENA i sl.

 • podrzati i ucestvovati u organizaciji akcija koje imaju izrazito ekoloski karakter (ocuvanje i zastitu okoline, ozelenjavanje javnih povrsina i sl. )
 • inicirati i podrzati realizaciju projekata za sanaciju kulturno-istorijskih objekata znacajnih za turizam
 • saradjivati sa sportskim, kulturno-zabavnim i drugim organizacijama i udruzenjima cija je djelatnost usko vezana za razvoj i unapredjenje turizma ( ekolozi, planinari, lovci, ribolovci i sl. )
 • kontinuirana saradnja sa Kantonalnom turistickom zajednicom, kao i drugim turistickim zajednicama opcina, posebno sa susjednim.

  Zajednicka ocjena prisutnih na Skupstini je da Opcina Breza ima realne sanse za razvoj turizma:

 • atraktivne prirodne, kulturno-istorijske resurse znacajne za definisanje turisticke ponude u oblasti planinskog, banjskog, rekreativnog i izletnickog turizma,
 • solidnu infrastrukturu za razvoj seoskog turizma.

  Turisticka zajednica ima jasnu viziju razvoja turisticke privrede, i pred njom je golem i zahtjevan zadatak kako bi u dogledno vrijeme opcina Breza stekla imidz privlacnog i atraktivnog turistickog mjesta .

  PREDSJEDNIK
  Kenan Kamenarevic


 • KULTURA PRIVREDA OBRAZOVANJE OBAVJESTENJA SPORT DISKUSIJE CHAT

  Dizajn: Namik Kovac - Copyright © 1999-2006 Breza.com - All rights reserved.
  Optimal Resolution 1024 x 768