BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON
OPCINA BREZA
JU OS "ENVER COLAKOVIC" BREZA
Breza: 04.12. 2001. godine
Broj: 535/01

OPCI PODACI O SKOLI

Osnovna skola "Enver Colakovic" Breza je osnovana odlukom Narodnog odbora opcine Breza, br: 01/561/1 od 22.10.1962. godine.

Skola je upisana u registar osnovnih skola koji se vodi kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO Kantona broj: 24 na strani 42 i 48 i izvrsena je registracija kod Viseg suda u Zenici rjesenjem broj:U/I-378/98 od 30.4.1998 g.

Kontakt telefon /fax za skolu je 032-766-265 Osnovna skola "Enver Colakovic" javna ustanova u drzavnoj svojini. U svom sastavu ima tri podrucna odjeljenja i maticnu skolu u Brezi. Ukupan broj ucenika skole zajedno sa podrucnim skolama je 759 koji su rasporedjeni u 30 odjeljenja.

1. MATICNA OSMORAZREDNA SKOLA uBrezi ima 628 ucenika rasporedjene od prvog do osmog razreda u 24 odjeljenja,
2. CETVERORAZREDNA SKOLA u Vijesolicimaima 39 ucenika rasporedjena u od I-IVrazreda u 2 kombinovana odjeljenja.
3. CETVERORAZREDNA SKOLA u Vardistu ima 17 ucenika i ima jedno odjeljenje sa kombinacijom cetiri razreda.
4.CETVERORAZREDNA SKOLA NA Smrekovici (kamp za izbjegla i raseljena lica) ima 75 ucenika koji su rasporedjeni u 3 odjeljenja dva druga cista razreda i jedno kombinovano I, III i IV razred.

Skolupohadjaju djeca iz naseljaBreza I , Breza II,Gornja Breza, Bate, Smrekovica,Vrankamen,Sutjescica,Trtorici ,Vijesolici,Vardiste,dijela Koritnika i dijela Slivna, ciji ucenici nakon zavrsetka cetvrtog razreda skolovanje nastvljaju u ovoj skoli.

U Osnovnoj skoli"Enver Colakovic" uposleno je 37 nastavnika, direktor, pomocnik direktora ipedagog i bibliotekar od rukovodnih radnika i strucnih saradnika.

U administraciji radi sekretar i racunovodstveni radnik. Na odrzavanju skole radi_7__, cistacica i 1 domarsto ukupno iznosi_10___zaposlenih radnika.

Osnovni odgoj i obrazovanje je djelatnost od posebnog drustvenog interesa. Temelj je u razvijanju licnosti i daje osnovu svakom daljem obrazovanju.

Osnovna skola ima opce obrazovni , odgojni i zabavni karakter. U njoj se permanentno i sistematski razvijaju sposobnosti i podize motivacija ucenika da kroz rad i igru usvajaju vjestine, znanja i navike. Opce obrazovni i odgojni karakter je obezbjedjen strukturom plana i programa koji obuhvata humanisticko, prirodno-matematicko, tjelesno-zdravstveno, umjenicko i radno-tehnicko podrucje.

Osnovna skola osigurava jednaka prava svim ucenicima, bez obzira na njihovo drustveno porijeklo, vjersku i nacionalnu pripadnost. To podrazumijeva slobodno biranje skole, biranje odgojno-obrazovnih programa (dopunska , dodatnai izborna nastava ), biranje ucenja stranog jezika, uvazavanje individualnih zelja, postojanje i ravnopravan tretman drzavnih, vjerskih i privatnih skola.

Polozaj osnovne skole uslovljen je stepenom drustveno-ekonomskog razvoja i mora da prati trziste rada, roba i znanja, odnosno osnovna skola mora biti otvorena za inovacije i promjene programskih sadrzaja.

CILJ I ZADACI

Ciljevi i zadaci koje skola treba da ostvari utvrdjeni su Zakonom o osnovnoj skoli pedagoskim standardima, pravilima skole i drugim zakonskim normama.

Skola ce u toku skolske 2001/ 2002 godine nastojati da ostvari slijedece zadatke:
- planirati sve vidove odgojno-obrazovnog rada, pripremanjem sadrzaja i sredstava u cilju podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada,
- izvrsiti nabavku savremenih nastavnih sredstava u okviru mogucnostin u cilju unapredjenja odgojno-obrazovnog rada,
- organizovati i pratiti kvalitet strucnog usavrsavanja nastavnika sa ciljem uvodjenja inovacija u nastavi,
- organizovati aktivnu suradnju sa roditeljima sa ciljem sto efikasnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada,
- primjeniti instrumente objektivnog mjerenja i vrednovanja znanja ucenika,
-planski i sistematski redovno pratiti realizaciju programskih zadataka skole.

ZADACI UNAPREDJENJA KVALITETA NASTAVE IRADA

Naosnovu procjene uspjeha u sk. 2000/2001 godini u cilju poboljsanja i postizanja jos boljih rezultata, treba ostvariti slijedece zadatke:

- raditi na edukaciji roditelja putem kratkih predavanja na roditeljskim sastancima,
- putem casova odjeljenskih zajednica uticati na formirnje radnih navika ucenika,
- identifikovati darovite ucenike i ukljucivanjem u slobodne aktivnosti razviti njihove sposobnosti do maksimuma,
- razvijati samostalnost kod ucenika u ucenju i radu putem individulizacije nastave.

SKOLSKI PROSTOR

Usljed ratnih dejstava najveci dio skolske zgrade u centralnoj skoli u Brezi je ostecen: krov, nekoliko kabineta, fasada, gradjevinska stolarija, elektro instalacije, sistem parnog grijanja kao i gromobranske instalacije. Zahvaljujuci donaciji Svjetske banke i Japanske Vlade kompletna zgrada je rekonstruisana i sve gore navedeno popravljeno je ili postavljeno novo tako da su stvorene prostorne mogucnosti za rad.

Skolske prostorije u skoli Vijesolicima koje su bile devastirane obnovljene su uz pomoc Svajcarske Vlade.

Prostorije u kojima se odvija nastava na Vardistu nisu u vlasnistvu skole i odgovaraju namjeni dok prostorije u Kampu Smrekovica nisu bas podesne za odvijanje nastave i u toku je izgranja skolskog objekta.

PLAN RADA SEKCIJA-VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
R. br.SEKCIJABROJ GRUPA I-V V-VIIIBROJ UC.SED. FOND SATIGOD FOND SATI
AKULTURNO UMJETNICKE
1LITERARNO-RECIT.230270
2DRAMSKA225270
3RITMICKA240270
4FOLKLORNA120135
5HOR240270
6VJERSKI HOR240270
BZNANSTVENO TEHNICKE I NASTAVNE
1MATEMATICARI220270
2FIZICARI115135
3LIKOVNA120135
4EKOLOSKA120135
5SAOBRACAJNA230270
6INFORMATIKA130135
BSPORTSKE
1KOSARKA130135
2SAH115135
3ODBOJKA230270
Iz navedenih pokazatelja moze se vidjeti da je u vannstavne aktivnosti ukljuceno preko 60% ucenika iz centralne skole ,a takodje interes za rad u sekcijama izrazen je u podrucnim skolama.

OKVIRNI PLAN ODRZAVANJA TAKMICENJA
Red. brojVrsta takmicenjaVrijeme realizacije
1MatematikaFebruar 2001.
2FizikaFebruar 2001.
3BiologijaMart 2001.
4SaobracajnoApril 2001.
5Turnir malom nogometu (do petog razreda)Novembar 2000.
6Turnir u odbojciDecembar 2000.
7CIVITAS (skolsko, opcinsko i kantonalno)April i Maj 2001.
8Odbojka,nogomet i sah6. April Dan skole
9Takmicenje o znanju o zastiti od minapocetkom skolske godine

Ovo je takodje okvirni program koji se pravi pocetkom skolske godine , a ucenicii nastavnici skole ucestvujuna svim takmicenjima koja se naknadno organizuju i na kopja budu pozvana iz drugih skola i sredina

PLAN MANIFESTACIJA
BrojManifestacijaDatumMijestoSadrzaj
1Dan Ucitelja05.10.kino SalaAkademija sa zabavom za nastavnike
2Dan Drzavnosti25.11.kino SalaPriredba i cas historije
3Bajram05.10.skolaPriredba
4Dan djecije radosti29.12.skolaPriredba sa zabavom za ucenike
5Dan nezavisnosti01.03.kino salaPriredba za gradjanstvo i cas historije
6Dan zena08.03.SkolaPriredba i izrada cestitki za majke
7Dan djecije knjige02.04.Skola i gradska bibliotekaRazgovor sa knjizevnikom, Planirane posjete knjizevnim vecerima u gradskoj biblioteci
8Dan skole06.04.skolaPriredba i sportska takmicenja
9Dan zdravlja15.04.skolaIzlozba i predavanje
10Praznik Rada01.05.skolaPriredba
11Dan Crvenog Krsta08.05.skolaPrigodan govor i priredba i akcija prikupljanja pomoci
12Dan zastite okoline05.06.prirodaAkcija na rijeci Stavnji

Ovo je okvirni plan manifestacija , a tokom skolske godine ucenici i nastavnici skole uzet ce aktivno ucesca u ubiljezavanju svih manifestacfija lokalnog ,kantonalnog , federalno i drzavnog nivoa,kao i manifestacija na medjunarodnom nivou i nasim prijateljima iz drugih zemalja svijeta

REZIME

Osnovna skola "Enver Colakovic" Breza spada u red naprednijih skola na nivou opcine i kantona.U skoli radi strucan nastavni kadar , a od ove godine kompletirana je pedagoska sluzba skole tako da se u svakoj situaciji moze pruziti adekvatna nastava i pomoc ucenicima i pravovremena i kvalitetna informacija roditeljima.

Opremljenost kabineta savremenim nastavnim sredstvima je dosta slaba jer je kraj rata skola docekala napola razorena i bez minimuma nastavnih sredstava i pomagala. Zgrada centralne skole renovirana je sredstvima Svjetske banke i Japanske Vlade tako da su fizicki osposobljeni svi kabineti za rad sa ucenicima . Donacijom iz Holandije svi kabineti dobili su nov namjestaj sto je skolu dovelo u nivo da se nastava moze redovno odvijati u svim kabinetima . Podrucna skola Vijesolici bila je skoro totalno devastirana i obnovljena uz pomoc Svajcarske Vlade.

Problem nabavke nastavnih sredstava se rjesava ali veoma sporo jer materijalna situacija skole kao i BiH je veoma teska . Za sada djelomicno je snabdjevena skolska biblioteka sa po bar nekoliko naslova pojedinih knjiga sto iz daleka nije dovoljno za sve ucenike skole. Kabineti za hemiju , fiziku ,biologiju,tehnicki odgoj , strane jezike, muzicku kulturu,likovnu kulturu i informatiku imaju uglavnom ime tog predmeta ,a nastavnih sredstava ili nema ili ih ima veoma malo.Svi ovi kabineti su potrebni ucenicima ,a ipak posebno treba naglasiti problem kabineta informatike jer trendovi u odgoju i obrazovanju u svijetu bazirani su na kompjuterima i internetu , a nasa skola jos nema opremljen kabinet informatike i internet liniju te se ova nastava svodi na teoriju i dva kompjutera koja posjeduje skola.

Trenutno je pedagoska sluzba skole i Vijece nastavnika i roditelja u pregovorima sa americkom humanitarnom organizacijom CRS za djelomicno opremanje kabineta informatike i kabineta za strane jezike.

Pedagoska sluzba zajedno sa nastavnicima ima stalni zadatak da svako u okviru svojih mogucnosti i poslovnih i licnih kontakata pokusa da animira medjunarodne i domace humanitarne organizacije i sponzore za pomoc u opremanju kabineta nastavnim sredstvima.

Dostavljeno

1 x Opcina Breza
1 x Arhiva
Direktor
Cengic Fehim